HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.10.2020

                                      HOTĂRÂREA Nr. 2 din 16.10.2020

privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2

pe raza comunei Hopârta

Luând în dezbatere incidența cazurilor de îmbolnăvire cu noul coronavirus SARS-C0V-2

de la nivelul comunei Hopârta, județul Alba din ultimele 14 zile și situațiile de risc epidemiologic înregistrate;

Văzând Hotărârera nr.43 din 15.10.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare și prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2 pe raza localităților Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Abrud, Cugir, Câmpeni, Ocna Mureș, Teiuș, Blandiana, Cergău, Câlnic, Ciugud, Ciuruleasa, Cricău, Daia Română, Doștat, Hopârta, Horea, Ighiu, Lopadea Nouă, Lunca Mureșului, Noșlac, Rădești, Roșia Montană, Săliștea, Șibot, Stremț, Unirea, Vințu de Jos.

În temeiul:

-Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,

-Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID — 19,

-H.G

-H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020,

-H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020,

-O.U.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011,

-Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității in cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2,

Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 47/2020 privind aprobarea listei Țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile a1. 10 din Regulamentul-cadru privind structura

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru

situații de urgență aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Hopârta, convocat în ședință extraordinară în

data de 16.10.2020,


                                                             HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) La nivelul unității administrativ-teritoriale Hopârta, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-COV-2 este cuprinsa între 1 si 3 cazuri la 1000 de locuitori, începând cu data de 16.10.2020, ora 00:00, se instituie măsuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

Se instituie obligatia de purtare a mastii de protectie in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca.

Se instituie obligația de purtare a măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi zonele de așteptare (stații de autobuz, şi altele asemenea), zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituțiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școlii;

Administratorii și proprietarii spațiilor publice deschise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective;

Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, precum și evenimentele culturale în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății.

Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (, cămine culturale, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.);

Se interzice circulația în interiorul localităților pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul cafenelelor,în interiorul clădirilor, este permisa fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00;

Pentru perioada în care activitatea operatorilor economici este restricționată este permisă prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a băuturior alcoolice și nealcoolice, care nu se consumă în spațiile respective;

Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

(2) Măsurile stabilite la aliniatul (1) se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art.2. Pe fondul inregistrarii unei incidente cumulate cuprinse intre 1 si 3 cazuri de imbolnavire cu SARSC-COV-2 la 1000 de locuitori in ultimele 14 zile, toate unitatile de invatamant din Comuna Hopârta vor functiona in scenariul 3-roșu.

Art. 3(1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

(2) Organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliu sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva activitate.

Art. 4 Se vor intensifica activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc din localitățile unde rata de incidență cumulată este mai mare de 3 cazuri la 1000 de locuitori. Activitățile de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-COV-2, vor fi asigurate de către structurile de ordine și siguranță publică de la nivelul județului Alba (IPJ Alba și IJJ Alba).

Art. 5 Instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și profesioniști au obligația de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art. 6 Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 7 Hotărârile adoptate de CLSU Hopârta până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 8 Prezenta Hotărâre se va aduce la cunostinta populatiei si a operatorilor economici și instituțiilor publice, prin toate mijloacele de comunicare avute la dispoziție.Totodata, hotararea se va afisa pe site-ul Primariai Comunei Hopârta.

Hopârta, 16.10.2020

PREȘEDINTELE

COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOPÂRTA

POPA AUGUSTIN

PRIMARUL COMUNEI HOPÂRTA