Anunț examen de promovare

Primăria comunei Hopîrta, cu sediul în Hopîrta, nr. 159, organizează în data de 30 septembrie  2020, examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru pentru următoarea funcție din cadrul aparatului de specialitate:

Nr.crt.Funcția publică conform statului de personalFuncția publică în care urmează să promoveze 
1.Consilier ,grad profesional principal, compartimentul contabilitateConsilier, grad profesional superior , compartimentul contabilitate

Cu respectarea următoarelor condiții de participare:

  • 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează
  • să fi obținut cel puțin calificativul,, bine,, la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimi doi ani calendaristici,
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

            Examenul  de promovare se va organiza cu repectarea prevederilor H.G nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

          Examenul de promovare va consta în redactarea unei lucrări scrise și interviu.Lucrarea scrisă va avea loc în data de 30.09.2020, ora 10.00, la sediul primăriei comunei Hopîrta, iar proba interviului va avea loc în data de 30.09.2020, ora 13.00, la sediul primăriei comunei Hopîrta.

              Dosarul pentru examen se depune până în data de 20.09.2020 , orele 15.00 la secretarul comunei din cadrul primăriei comunei Hopîrta și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • adeverință eliberată de unitatea administrativ teritorială Hopîrta, în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează
  • copie după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani
  • formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3

 BIBLIOGRAFIA

Stabilită pentru examenul de promovare în grad profesional din data de  30.09.2020

1.   Legea nr.227/2015 privind codul fiscal de la titlul IX

 2.   O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ , partea V- Titlul I,II,  partea VI -Titlul I,II

Relații suplimentare se obțin la telefon 0258875713.

PRIMAR,

POPA AUGUSTIN