Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Comuna HOPÂRTA anunță începerea proiectului cu titlul ,, AMPLASARE STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA HOPÂRTA, JUDEȚUL ALBA, implementat de comuna HOPÂRTA, conform contractului de finanțare nr. 134869/28.11.2022 pentru implementarea proiectului C10-I1.3-33, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRR – I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 28.11.2022 și 28.11.2023.

Obiectivul proiectului vizează asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – amplasarea a două puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice  pe raza comunei Hopârta în vederea oferirii posibilității cetățenilor comunei și implicit a turiștilor și a celor care tranzitează comuna de a-și încărca vehiculele electrice nepoluante.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 492270 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 93531,30 lei.

Persoană de contact:

Popa Augustin

www.primariahoparta.ro

primaria_hoparta@yahoo.com

tel/fax 0258/875713

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”