Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Comuna HOPÂRTA anunță începerea proiectului cu titlul ,, EFICIENTIZARE ENERGETICA DISPENSAR MEDICAL, BIBLIOTECĂ, ARHIVĂ ȘI MUZEU COM. HOPÂRTA, SAT HOPÂRTA JUD. ALBA, implementat de comuna HOPÂRTA, conform contractului de finanțare nr. 6966/18.01.2023 pentru implementarea proiectului C10-I3-1484, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRR – I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 18.01.2023 și 18.01.2025.

Obiectivul proiectului vizează eficientizarea energetică a unei cladiri din domeniul public al comunei Hopârta în care funcționează dispensarul medical al comunei, Biblioteca comunală, arhiva comunei și muzeul comunei în vederea sporirii calității serviciilor prestate către cetățeni în comuna Hopârta.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1026400 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 195016 lei.

Persoană de contact:

Popa Augustin

www.primariahoparta.ro

primaria_hoparta@yahoo.com

tel/fax 0258/875713

„Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ”